Prisliste

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. november 2020 – 30. juni 2021

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                          Kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt ...................160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min ......... 10
Sykebesøk på dagtid/kveld ......................................................................................223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk ......................... 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud ....................................... 58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi

og henvisning til spesialist................................................................................................ 69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver ............................................................. 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer

og mikroskopering av urinsediment ................................................................................. 57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen..................... 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m................................................. 63
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.......................................................... 95
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m...................................................... 134
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. ............................................................ 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v..................................................................... ...................Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten ...................... 59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist.............................. ................... 160/259

Prisliste for attester og legeerklæringer

Konsultasjonstakst kommer i tillegg hvis man må avklare andre forhold i samme seanse 

Attest                                                                                     Pris

Kort legeerkæring (f.eks elever i vgs)                                                               fra 150 kr
Legeerklæring middelstort skjema                                                                         550 kr
Legeerlæring stort skjema                                                                                     900 kr

Førerkort                                                                                                                600 kr
Legeerklæring for TT-kort, funksjonshemmede                                                     300 kr
Søknad om parkeringstillatelse, forflytningshemmede                                          300 kr

Offshore heleerklæring                                                                                         2500 kr

Alcoa helseerklæring                                                                                            1500kr Legeerklæring til flysertifikat                                                                                 2000kr
Fallskjermhoppere                                                                                                1000 kr
Travselskapet, kjørelisens                                                                                    1000 kr

Idrett:
Helbredserklæring 1. undersøkelse                                                                        500 kr
senere undersøkelser                                                                                             300 kr
Sportsdykkere, fastsatt skjema                                                                             1150 kr
Norges Motorsportforbund                                                                                      700 kr
Skjema, antidoping Norge                                                                                      700 kr

Militær:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep./HV- øvelse                                                     450 kr
Helseattest for utskrivingspliktige                                                                           600 kr
Tjeneste i Norges internasjonale styrker                                                                850 kr