Logg inn på helsenorge for bestilling av time eller resept

Åpningstider


Mandag - Fredag

08.00 - 15.00


Telefonen er ubetjent fra 

11.30 - 12.15 alle dager og etter kl 1400 på fredager


Laboratoriet er åpent

08.30 - 14.30

Coronainfo

Alle som skal besøke legekontoret må ha avtale på forhånd. Dette gjelder også henvendelser om avtale, blodprøver og annet som foregår utenom konsultasjonene. 

Vi tilstreber å ha så få som mulig på venterommet og vil eventuelt be pasienter vente i bilene.


Mer informasjon om corona pandemien finner du her:


Janssen vaksine


Fastlegene i Farsund har besluttet å ikke tilby Janssen vaksine.


Covid-19 vaksinen fra Johnson&Johnson, også kalt Janssen vaksinen er tatt ut fra det offentlige vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen fraråder all bruk av denne vaksinen, slik pandemi og vaksinasjonsstatus er i Norge nå, da risikoen for alvorlige bivirkninger er vurdert mye større enn nytten av vaksinen.

Fastlegene skal utøve sin virksomhet faglig forsvarlig, omsorgsfullt og til mer nytte enn skade for våre pasienter. Vi kommer derfor ikke til å tilby denne vaksinen på våre kontorer.

Vi viser også til FHI sine anbefalinger som du kan lese her

Ansatte

Randi Hansen


Lege

Lis-Tone Brekne


Helsesekretær

Alexander Ytredal


Lege

Bente Rob Bjørgo


Helsesekretær

Sigurd Waage Løvhaug


Lege

Olaug T. Williamsen


Helsesekretær