Listalegene AS


Listalegene er et fastlegekontor i Vanse sentrum i Farsund kommune som betjener ca 3100 fastlegepasienter. Vi er tre fastleger som alle er spesialister i allmennmedisin og tilbyr normale allmennlegetjenester. 

vi har moderne utstyr med laboratorie, EKG, 24t BT, ultralyd for enkle undersøkelser og vi bruker WebMed journalsystem som er knyttet opp mot Helsenorge.no for enkel kontakt med legekontoret..

Vi tilbyr reisevaksinasjon for våre pasienter.